تبلیغات
هیئت مکتب الزهراسلام الله علیها خرم آباد - ختم گروهی قرآن کریم

ختم گروهی قرآن کریم

نویسنده: خادم هیئت پنجشنبه 1392/12/1 ساعت 15 و 40 دقیقه و 45 ثانیه دلنوشته ها
http://region13.tehran.ir/Portals/0/News/139005120061.jpg
ختم گروهی قرآن کریم 
سهم شما هر هفته سه شنبه یک صفحه
 نحوه عضویت : نام و نام  خانوادگی خود رابه شماره سامانه (30002223300050) ارسال کنید .
 هر سه شنبه یک صفحه به شما پیامک خواهد شد.

تصاویر منتخب هیئت