تبلیغات
هیئت مکتب الزهراسلام الله علیها خرم آباد - مهدی طحانیان

مهدی طحانیان

نویسنده: خادم هیئت دوشنبه 1392/07/22 ساعت 14 و 06 دقیقه و 12 ثانیه دلنوشته ها

نوجوانی که غیرتش، زن خبرنگار را مجبور به حفظ حجاب کرد..
مهدی طحانیان، نوجوان سیزده ساله ای بود که در عملیات بیت المقدس
در نوزده اردیبهشت 1361 به اسارت دشمن بعثی درآمد.
مهدی همان نوجوانی است که یک سال پس از اسارت، در برابر درخواست خانم خبرنگاری بی حجاب
 برای مصاحبه، خطاب به او شعر زیر را خواند
ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است
ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است
و شرط مصاحبه را محجبه شدن آن خبرنگار قرار داد و او مجبور شد تا حجاب خود را رعایت کند .

تصاویر منتخب هیئت