تبلیغات
هیئت مکتب الزهراسلام الله علیها خرم آباد - رمز یازهرا(سلام الله علیها)

رمز یازهرا(سلام الله علیها)

نویسنده: خادم هیئت دوشنبه 1394/12/3 ساعت 12 و 09 دقیقه و 17 ثانیه دلنوشته ها

سوم اردیبهشت ماه 1366 گردان یا زهرا(سلام الله علیها) به فرماندهی محمدرضا تورجی زاده
وارد عملیات شدند. رمز عملیات یا زهرا(سلام الله علیها) بود.
محمد گفته بود: من در عملیاتی شهید می شوم که رمز آن یازهرا(سلام الله علیها) است.
من هم فرمانده گردان یا زهرا(سلام الله علیها) هستم...

صبح 5 اردیبهشت، یکدفعه صدای انفجار خمپاره آمد. گلوله دقیق داخل سنگر فرماندهی خورده بود.
محمد را از سنگر بیرون آوردند. شکاف عمیقی در پهلوی چپ او بود. بازوی راست او هم غرق خون بود.

یکی از دوستانش از شهادت محمد بسیار ناراحت بود. شب در خواب او را دید در حالی که خوشحال و
با نشاط بود. لباس فرم سپاه هم بر تنش بود. چهره اش خیلی نورانی تر شده بود.
از محمد پرسید: محمد! این همه در دنیا از آقا خواندی، توانستی او را ببینی؟

محمدرضا تورجی زاده در حالی که می خندید گفت:
من حتی آقا امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) را در آغوش گرفتم...
شادی دل حضرت زهرا(س) و شادی روح همه شهدا صلوات . . .

تصاویر منتخب هیئت